Err

Cartonnages avec gaufrage lézard

127 "lézard safran", ballotin ruban 4363Ruban satin

150 g, 250 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g
128 "lézard prairie", ballotin ruban 4363Ruban satin

150 g, 250 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g
128 "lézard prairie", écrin 4339250 g, 320 g, 400 g, 550 g, 700 g, 1000 g
129 "lézard menthe", ballotin ruban 4363Ruban satin

150 g, 250 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g
130 "lézard océan", ballotin ruban 4363Ruban satin

150 g, 250 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g
131 "lézard fuchsia", ballotin ruban 4363Ruban satin

150 g, 250 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g
132 "lézard fraise", ballotin ruban 4363Ruban satin

150 g, 250 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g
133 "lézard lavande", ballotin ruban 4363Ruban satin

150 g, 250 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g
134 "lézard caramel", ballotin ruban 4363Ruban satin

150 g, 250 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g
135 "lézard café", balloboite 4355150 g, 250 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g
135 "lézard café", ballotin ruban 4363Ruban satin

150 g, 250 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g
136 "lézard moka", ballotin ruban 4363Ruban satin

150 g, 250 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g
136 "lézard moka", écrin 4339 250 g, 320 g, 400 g, 550 g, 700 g, 1000 g
137 "lézard prune", ballotin ruban 4363Ruban satin

150 g, 250 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g
137 "lézard prune", écrin 4339 250 g, 320 g, 400 g, 550 g, 700 g, 1000 g
138 "lézard sapin", ballotin ruban 4363Ruban satin

150 g, 250 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g
139 "lézard gris", ballotin ruban 4363Ruban satin

150 g, 250 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g
140 "lézard platine", ballotin ruban 4363Ruban satin

150 g, 250 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g
140 "lézard platine", écrin 4339 250 g, 320 g, 400 g, 550 g, 700 g, 1000 g
141 "lézard marine", ballotin ruban 4363Ruban satin

150 g, 250 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g
142 "lézard rubis", ballotin ruban 4363Ruban satin

150 g, 250 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g
563 "lézard blanc", ballotin ruban 4363Ruban satin

150 g, 250 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g
564 "lézard bordeaux", balloboite 4355150 g, 250 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g
564 "lézard bordeaux", ballotin ruban 4363Ruban satin

150 g, 250 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g
 
  •  
  • Prices are available in GRIMM catalogs or on request for information
  •